Минималната работна заплата става 460 лв. от 1 януари 2017 г. С увеличението, което е 9,5% спрямо размера й през тази година, ще се мотивират търсещите работа. Така ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата, съобщават от Министерски съвет и уточняват, че с промяната се очаква да бъде намален рискът от бедност сред работещите.

С друго постановление правителството определи размера на линията на бедност за страната за 2017 г. Тя ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с тази година. Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследване на домакински бюджет, което се прави ежегодно от Националния статистически институт. Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.