България е сред страните с най-голям икономически растеж в Европейския съюз, сочат последните данни на „Евростат”.

Според тях България и Португалия отбелязват най-голям ръст – 0.8%. За сравнение, икономическият ръст на Германия и Франция е три пъти по-нисък – 0.2% (в сравнение с предходното тримесечие).

На годишна база през периода юли-септември БВП в еврозоната нараства с 1,6%, а в ЕС – с 1,8%, запазвайки същите нива от периода април-юни. В България ръстът на годишна база е 3,5%, което ни нарежда на второ място по растеж след Румъния (4,6 на сто). На тримесечна база обаче България и Португалия са начело с по 0,8% ръст на БВП.

Страната ни се представя изключително добре и по друг показател – нарастване на икономическия растеж на годишна база. Налице е ръст от 3.5% в сравнение с данните за третото тримесечие на 2015 година. По-добри са показателите единствено на Румъния.

В България износът се понижава с 1% до 17,2 млрд. евро, а вносът записва спад от 4% до 18,8 млрд. евро. Така търговският дефицит става 1,6 млрд. евро през септември.