Глоба до 1000 лева ще бъде наложена на голяма търговска верига за липса на инструкция за употреба на български език. Нарушението е установено от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които са закупили като "тайни клиенти" перална машина, съобщиха от агенцията.

Проверката е направена в обекти на веригата в цялата страна след множество сигнали и жалби на граждани. Клиентите под прикритие разопаковали закупената перална машина пред централния вход на магазина, на видно място с охранителни камери.

При проверката не е открита инструкция за употреба на български език. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Законодателството изисква инструкцията за употреба да се съставя от производителя и да се превежда в пълен обем на официалния език на страната, в която се продава артикулът, уточняват от ДАМТН.