Бизнесът изпитва остър глад за кадри в близо 200 професии. Липса на специалисти в търсените области и ниско качество на професионалното образование в България се превръщат във все по-голяма пречка за нарастването на инвестициите у нас.

Вече има ясни сигнали за отлив на чужди инвеститори заради кадровата криза, които предпочитат съседна Румъния, коментира пред „Труд” Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара (БСК).

По думите му самата мрежа от професионални гимназии не отговаря на регионалната структура. Има и "бягство" на младите от професионалните гимназии и индустрията. "Примерите са много - в Сливен с текстила, в областта на металургичната индустрия в Перник, с машиностроенето в Пловдив", посочва Томов.

Според него списъкът с дефицитни професии за професионално образование и обучение е безкраен и включва позиции от почти всички области на образование - стопанско управление и администрация, физически науки, информатика, техника, производство и преработка, селско, горско и рибно стопанство, ветеринарна медицина, здравеопазване, социални услуги и услуги за личността, транспорт, опазване на околна среда и обществена сигурност и безопасност.

"Затова не трябва да се закриват паралелки, а в България закриват цели професионални гимназии", казва Томов и уточнява, че проблемът е толкова сериозен, че освен отлив на чужди инвеститори има реална опасност и наши действащи предприятия да изместят активите и работата си в Румъния.

Кризата с липсата на кадри у нас е маркирана и от властта през втората половина на миналата година в анализ, който е одобрен от правителството. За мащабите на проблема призна и икономическият министър Божидар Лукарски, който предупреди, че България е близо до "червената линия, която поради липса на квалифицирана работна ръка ще започне да връща инвеститори", което ще доведе до забавяне на икономическия растеж.