Община Камено обяви конкурс за превозваческа фирма, която да поеме транспорта на жителите на региона до Бургас и съставните селища. Това бе една и от основните точки в предизборната програма на кмета Жельо Вардунски. Той се ангажира да направи всичко възможно билетите до областния център да са на достъпни цени, да има по-големи облекчения за ученици и пенсионери.

Още с встъпването си в длъжност настоящия градоначалник преустанови монопола на транспортната компания, която до този момент в продължение на седем години организираше превоза на жителите на общината. Вардунски временно повери транспорта на жителите на Камено на бургаската общинска превозваческа фирма „Бургасбус”, а цените на билетите бяха намалени.

Кандидатите да извършват обществения транспорт на Камено трябва да притежават професионален опит в бранша, лицензия за превоз на пътници, да имат собствена или наета сервизна база за гариране, обслужване и ежегоден технически преглед на превозните средства. Изисква се бъде осигурен пълен медицински преглед на водачите. Важно е автобусите да предлагат комфорт за пътниците, добри санитарно-хигиенни условия, а акцент е поставен и върху културата на обслужване.

Автобуси ще има на всеки час, като дори предвиждаме обществен превоз да се осъществява и вечерта. Така всеки, който иска да отиде в Бургас без личния си автомобил, да може да стори това без притеснения”, каза Вардунски.