Плаващата сонда„Noble Globetrotter II”, която ще извърши първите проучвания за нефт и газ в блок „Хан Аспарух” - на около 80 км от брега край Варна, беше официално представена в Бургас в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов. Плавателният съд е собственост на американската компания Noble Drilling Holding LLC и е последно поколение сондажен кораб с динамично позициониране. Разполага с двойна мултифункционална кула, която позволява едновременно провеждане на няколко операции, и също така е пригоден за по-лесно преминаване под моста на Босфора.

Според проекта за проучванията, в потенциалното находище да бъдат направени общо два сондажа. Инвестиционната програма предвижда в тях да бъдат вложени общо 260 млн. долара за проучване на залежите в терена.

Местният добив е гаранция за диверсификация, енергийна сигурност и независимост, смята премиерът Бойко Борисов. Корабът Noblе Globetrotter II е от последно поколение, предоставя модерни сондажни технологии и най-вече е с изключително висока степен на безопасност. Компанията вече заплати бонус в размер на 80 млн. лева. в държавния бюджет, до края на 2015 г. е инвестирала близо 184 млн. лева. и заплаща ежегодно „такса площ“ в размер на 1,138 млн. лева, като за 5 години средствата възлизат на повече от 5,7 млн. лева. Данните от сеизмичните изследвания са обнадеждаващи и ще бъдат обследвани две геоложки структури, от които се очаква да бъдат открити нефт, природен газ и кондензат. До края на тази година ще имаме реални резултати от първия търсещ сондаж.

С местния добив, доставки от Южния газов коридор, от терминала за втечнен природен газ от Александропулис, от Русия – България ще има достъп до повече от три различни източника на природен газ, каквито са и препоръките на ЕК. А битовите и индустриалните потребители у нас ще получават енергийния ресурс на цена с 30-35% по-ниска, тъй като няма да се добавят таксите за пренос.