Масови нарушения на данъчното законодателство разкриха ревизии, извършени от екипи на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас на фирми и физически лица, търгуващи по интернет. Често стоките, предлагани в електронни магазини или чрез сайтове за продажба на стоки не са съпроводени с касови бележки или документи за покупката, а банковите преводи или наложените платежи, получавани от търговците, изобщо не се осчетоводяват, сочат резултатите от контролните действия. При едно от завършилите вече ревизионни производства са установени укрити данъчни задължения в размер на повече от 130 хил.лева.

Националната агенция за приходите започна масирана кампания за контрол върху онлайн търговци, като инспекторите използват специализиран софтуер за наблюдение. От НАП събират и данни от куриерските фирми за получените плащания, като сравняват паричните потоци с осчетоводените транзакции и при несъответствие облагат недекларираните приходи. Сред най-характерните случаи в национален мащаб са физически лица, получили плащания с наложен платеж за над половин милион лева за последната календарна година, множество граждани не са декларирали приходи от по над 200 000 лв. за изминалите 12 месеца, сочат още резултатите от проверките.

Сред наблюдаваните сфери на електронна търговия за областите Бургас, Ямбол и Сливен, са онлайн търговците с авточасти, гуми и козметика. Отделно от ревизиите в сектора на електронната търговия, в НАП Бургас са в ход и електронни ревизии на фирми, търгуващи с бързооборотни стоки, търговци на едро и дребно, както и заведения за обществено хранене. Само през миналата година са приключили 134 електронни ревизии, извършени със специален софтуер, при които са установени допълнителни данъчни задължения за близо 6 млн.лв.

От НАП съветват потребителите да искат касова бележка за всяка своя покупка, защото упражняването на права по гаранция или рекламация на некачествена стока е невъзможно без фискален бон. Сигнали за данъчни нарушения могат да се подават и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.