Строителството на единадесет стратегически обекти е включено в инвестиционната програма на Община Созопол за 2016 г. Това са:

- Изграждане на дъждовна канализация ул.”Републиканска”гр. СозополI-ви ЕТАП - 460 000лв.

- Изграждане на улична мрежа “Провлака” - 1127 000лв.

- Изграждане на улично соларно осветление LED местност „Мапи“ – 74 400 лв.

- Изграждане технологични пътища в РДНО Созопол и реконструкция на ПСОВ-РДНО- 150 000лв.

-Подземен паркинг „Север“ и тренировъчно игрище със съблекални – 1 060 644 лв.

- Проектиране и изграждане на спортно игрище с изкуствена трева с. Равадиново – 172 340 лв.

- Спортен комплекс с. Крушевец – авторски и строителен надзор – 40 000 лв.

- Видеонаблюдение за кметствата в Общината – 58 000 лв.

- Средства за придобиване на НДМА и придобиване на земя – 521 604 лв.

- Основен ремонт общински пътища – от целева субсидия от РБ – 395 100 лв.

- И за текущи ремонти,Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа-асфалтиране и тротоари – 2 000 000лв.

Общинските съветници единодушно приеха и субсидиите за спортните клубове на стойност 690 хил. лв, за читалищата в населените места в общината- 2013 хил. лв., за подпомагане на новородени -239 хил. лв. и за неправителствените организации- 20 хил. лв.