Спад на безработицата в област Бургас отчитат от Регионалната служба по заетостта. Миналата година в бюрата по труда в областта е имало 13 843 безработни. Това е 4,2 процента от всички останали без работа в цялата страна. Спрямо 2014 година намалението е с 1438 души.

В областен мащаб най-ниска е била безработицата в общините Бургас - 4.5 процента, Несебър - 5.1 процента, Приморско - 5.6 процента, Поморие - 6.6 процента.

Най-малко безработни в Бургаска област са с висше образование, тъй като те най-лесно си намират работа.

През 2015 година в бюрата по труда са заявени 16 376 работни места Това е с 1139 повече в сравнение с 2014 г.

Най-търсени са кадрите в отраслите „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Търговия”, „Ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Транспорт, складиране и пощи”. Най-малко работни места са обявени в отраслите ‘Професионални дейности и научни изследвания”, „Култура, спорт и развлечения”, „Добивна промишленост”.