По предварително оповестен график през месец януари бяха проведени обществени обсъждания на проектобюджета на Община Поморие за 2016 година.

Кметът Иван Алексиев, придружаван от своите заместници и екип от администрацията, се срещна с жителите на всяко от съставните селища на общината. В рамките на посещенията бяха представени и дискутирани конкретните бюджетни параметри по населени места, както и обектите, включени в капиталовата програма.

Бюджетът е съставен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. По план бюджетната рамка е 25 522 338 лв, което определя бюджет 2016 като най-големия до момента.

По отношение на приходната част са планирани данъчни приходи в размер на 6 402 000 лв, неданъчните приходи са планирани на 7 289 687 лв. Капиталовата програма възлиза на 2 092 378 лв, като сред заложените в нея обекти е изграждането на целодневна детска градина в с. Гълъбец, основен ремонт на училищата в Поморие и Бата, както и реконструкция на свързващия участък между старата и новата част на алея „Яворов”.

Най-голям дял от текущите разходи по функции заемат разходите за Образование 32 % или 7 446 473 лв., както и тези за Жилищно строителство, благоустройство и ООС 28 % - 6 326 691 лв.

„Представяме ви един реален бюджет, съобразен с възможностите на нашата община. Готови сме да чуем обоснованите ви становища и предложения, но нека в резултат на тези обсъждания определим оптималното, което може да постигнем за Поморие, в рамките на тези цифри” коментира кметът Алексиев.

След като всички обществени обсъждания на бюджета за 2016 година приключиха, приемането му предстои да бъде гласувано в местния парламент. Това ще се случи на 28.01.2016 г. /четвъртък/, когато ще се проведе шесто редовно заседание на Общински съвет Поморие.