Черноморец вече има обновено пристанище. Портът има достатъчен капацитет за пристанищните съоръжения, както и за рибарските лодки на жителите на курортния град. Капацитетът за рибарски лодки е увеличен от 70 на 110 лодки, но вече при качествено нови условия за безопасност и сигурност на плавателните съдове. Създадени са подходящи условия за защитени пристани за швартоване и техническо обслужване на плавателните съдове, разтоварване на уловите, осигуряване производство на лед, възможности за съхранение на уловите, осъществяване на контрол и окачествяване, места за провеждане на търгове за първа продажба, подходящи санитарни зони, организиране на транспорт и др.

Основната дейност на пристанището е т.нар.първа продажба на риба, което е гаранция за качеството на уловената прясна риба. Процесът на обработка и съхранение отговаря напълно на съвременните европейски изисквания. Това ще предостави нови възможности на около 700 рибари от Черноморец и Созопол,които се занимават активно със стопански риболов и генерират улов от 362 тона годишно прясна риба, а на територията на цялата община се генерира 758 тона годишно.

Рибата, която са уловили рибарите, ще е предпазена в максимална степен от увреждане или похабяване, а респективно това ще даде благоприятен ефект за нейното качество, отразявайки се на продажната цена. Рибата разтоварена в рибарско пристанище “Св.Никола” - Черноморец ще се превърне в предпочитана за потребителите, защото ще бъде обезпечена и ще отговаря на всички нормативни изисквания за здравословна консумация и качествено съхранение.

С въвеждането на рибната борса в експлоатация ще бъдат разкрити 12 работни места.

Общата стойност на проекта е около 5 222 хил. евро без ДДС

На предстоящата сесия на Общинския съвет ще бъде разгледано предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец. Правилникът ще регламентира условията и реда за участие в Центъра за първа продажба и видовете такси за предоставяните услуги.