Бургас ще бъде домакин на националната конференция „Нулевоенергийните сгради: Бъдещето и сега“, която ще се проведе в периода 31 май – 2 юни в Експоцентър „Флора”, и онлайн. Организатори на събитието са Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“.

В първия ден от събитието участниците ще могат да се запознаят с актуални обучителни схеми и образователните възможности в сектора, като програмата за деня ще приключи с открита дискусия за развиването на система за продължаваща професионална квалификация.

Финансирането на нулевоенергийни сгради и сградно обновяване ще бъде във фокуса на поредната кръгла маса за обезпечаване на инвестиции в енергийна ефективност в България, която ще се проведе през втория ден, 1 юни. В две последователни специализирани сесии ще се дискутират въпроси, свързани с преминаването към съфинансиране от страна на собствениците при изпълнението на националните програми за сградно обновяване и съществуващите финансови механизми.

Централната тема за третия ден на конференцията е ролята на местните власти за изпълнението на европейските и националните политики за климат и енергетика, като в програмата е предвиден и специализиран семинар за финансиране на общински инвестиции в енергийна ефективност с участието на представители на Европейската инвестиционна банка.

Съпътстващата програма през трите дни включва:

• Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти, както и семинар за домоуправители и собственици на жилища;

• Провеждане на демонстрации и фирмени представяния на най-новите строителни материали, изделия и технологии;

• Семинари за представяне на програми за финансиране и технологии за ВЕИ;

• Обсъждане на възможностите за реализация на енергийни кооперативи в България;

• Представяне на първата в България нулевоенергийна каравана.

Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас. Участието е безплатно, а регистрацията е отворена на адрес: https://forms.gle/xbcFKaDP34VR1vBs7