Бъдете внимателни

Онлайн заемите се отпускат предимно от фирмите за бързи кредити. Спешен кредит веднага е продукт, който се взема лесно и бързо, но крие своите малки рискове. Всъщност, той крие същите рискове като останалите бързи кредити. Преди да вземете заем, се запознайте с всички изисквания на кредитната фирма. Различните финансови компании имат различни изисквания към клиентите си. Едни от тях имат по-строга политика за одобрение и изискват клиентите им да имат доказуеми доходи и добро кредитно досие. Други са по-либерални, но пък могат да ви изискат солидарен длъжник или пък банкова гаранция. Друго нещо, за което да внимавате са таксите и комисионните. Една честа причина много потребители да се страхуват да изтеглят заем от финансова компания са допълнителните начисления. Освен лихвата по заема, компаниите често налагат и определени такси. Такива могат да бъдат: такса за разглеждане на документите ви, такса за по-бързо одобрение, такси за промени по погасителния план, такса за предсрочно погасяване и други.

Дистанционно подписване на договор за кредит

‘‘Подписването‘‘ на приложените документи се случва дистанционно, а усвояването на отпуснатата сума е бързо и лесно. Когато кандидатствате онлайн за спешен кредит веднага и нямате личен контакт с кредитен консултант е по-трудно да разберете всички детайли свързани със заема. За това ви съветваме да се обадите на телефона оставен от кредитните компании, които сте избрали, и да попитате за всички подробности.

Какво е дистанционна идентификация? След като сте избрали компания кредитор е нужно да кандидатствате и да преминете през проверка. Този процес се нарича дистанционна идентификация. Различните компании могат да имат различни процеси, но основното, което е нужно да направите е снимка на личната си карта и от двете страни, както и да си направите селфи. За целта ще ви трябва мобилно устройство с камера, добра интернет връзка и валидна лична карта. Лица до 18 години (включително) не могат да кандидатстват за заем в страната ни.

Не споделяйте своите лични данни с никой

Предоставяйте личните си данни само на оторизирани кредитни фирми. Не отваряйте подозрителни имейли, и не попълвайте личните си данни в тях. Друго, което в никакъв случай не трябва да правите е да показвате личната си карта на свои близки или познати. Случаи, в които някой се опитва да изтегли заем от името на друг човек съществуват. Колкото и добри да са защитите на финансовите институции понякога злонамерените лица успяват да ги измамят. Бъдете внимателни и при съмнения, че някой се опитва да ви измами се свържете с Комисията за защита на потребителите или с полицията.

Четете договорите, които подписвате и бъдете нащрек. Да се изтегли онлайн кредит е бързо, но не забравяйте, че трябва да го погасите в срок. Колкото по-редовни платци сте, толкова по-изгодни заеми можете да вземете в бъдеще. Лошата кредитна история е предпоставка за затруднения при намирането на следващ изгоден заем. Вашето кредитно досие се пази в платформата Централен кредитен регистър. От там финансовите компании се сдобиват с информация дали сте плащали задълженията си коректно. Просрочията по банковите заеми, ипотечните кредити, бързите кредити и стоките на изплащане (стокови кредити) се пазят в ЦКР.

За какво използваме спешен кредит веднага?

Потребителите използват спешен кредит веднага за различни цели. Някои вземат този вид заем, за да покрият дупките в бюджета си, други, за да изпълнят краткосрочна цел, а трети, за да закупят даден артикул на промоция. Независимо каква е причината да вземете пари на заем винаги спазвайте съветите ни. Интересувайте се от финансовите промени и вземайте решения спрямо тях. Лихвите по кредитите могат да се променят през определен период от време. Колкото по-голяма сума искате да вземете, толкова повече трябва да следите какви са тенденциите, за да взимате изгодни кредити.

Независимо дали ще кандидатствате за спешен кредит веднага в офис на фирмата кредитор или пък онлайн винаги преглеждайте предоставените документи. Нужно е да сте запознати с всички клаузи на договора за кредит и да сте наясно с подробностите по изплащането по заема, както и с вариантите за частично или пълно предсрочно погасяване.

За да не попадате като потребители в капаните на скритите такси и нелоялните практики на част от финансовите компании, ви съветваме да направите задълбочено проучване на пазара и да изчислите точно колко ще струва заемът. Експертите напомнят, че при сравняване на цената на два кредита най-точният показател е така нареченият годишен процент на разходите (ГПР). Той включва както договорената лихва по кредита, така и дължимите такси и комисионни.