Бургас е притегателен център за редица групи купувачи на недвижими имоти: търсене има както на ваканционни жилища, така и на имоти за целогодишно обитаване. Особеностите на града и голямото търсене го правят добро място и за инвестиции и това е причината и новото строителство в града да процъфтява. Какво произтича от това? Отговор на този въпрос дават експертите от сайта за имоти в Бургас Реалистимо.

В последните две години има голям ръст на сделките с недвижими имоти в Бургас.

Един поглед към статистиката на Имотния регистър за последните четири години показва, че пазарът на жилища в крайморския град бележи плавен, но категоричен ръст. През 2021 г. сделките са се увеличили с една четвърт спрямо 2019 г. и с почти 40% спрямо предходната 2020 г. Това се обяснява с пандемичната обстановка и несигурността през 2020. Факт е обаче, че бургаският пазар много бързо се възстановява. Новини като по-високи данъци от общините не са голям фактор за разлика от инфлационните процеси в България.

Като основни тенденции на пазара на недвижими имоти в Бургас могат да бъдат посочени няколко интересни факта. Търсенето на ваканционни жилища е много по-голямо от предлагането им. В същото време повишено търсене от страна на млади семейства от по-малките населени места в областта, които предпочитат да закупят имот и да обезпечат бъдещето на децата си вместо да наемат е голямо. Допълнително се забелязва и засилено ново строителство и разрастване на града навътре към сушата, което дефинира и ценовите равнища на недвижимите имоти.

За да бъде всичко това възможно обаче, необходим е и достъп до финансиране на сделките при добри условия. Все още отпускането на жилищни и ипотечни кредити, особено за ново строителство, е лесна процедура, а лихвените проценти са стабилни.

Цените на недвижимите имоти в Бургас нарастват, точно както и във всички останали градове на страната – ръстът е с над 50% от 2018 г. насам, сочат данните на НСИ. Това води и до увеличаване размерите на жилищните и ипотечните кредити.

Наблюдаваните процеси и динамики зависят от редица фактори – например, ръстът, който се отбелязва на базата на сключени през предходната и тази година сделки може да се дължи на това, че са изповядани едва сега такива, които са заявени преди няколко години “на зелено”. Наред с това, известни проблеми при закупуването на ваканционни имоти могат да възникнат, защото голяма част от продавачите са руснаци. Санкциите, наложени на страната и изобщо влошаването на взаимоотношенията води до забавяне или дори невъзможност за сключване на сделки.

В портала за недвижими имоти в България Реалистимо е налична актуална информация за възможностите за покупко-продажба и наем на имоти. Офертите са публикувани както от физически лица, така и от професионални агенции за имоти. В портала са поместени и търгове за недвижими имоти в бургаска област.