При средна цена от 703,21 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент "Ден напред" след затварянето на борсата. Енергийната борса вчера затвори при средна цена от 677,12 лв. за мегаватчас. Това означава, че токът за бизнеса за утре ще е по-скъп с 3,85 процента в сравнение с цената му с ден на доставка за днес.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) e 726,40 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 680,01 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 309,59 лв. за мегаватчас, достигната за периода 12:00-13:00 ч., а най-високата е 1252,55 лева за мегаватчас - за 19:00-20:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 60 201,30 мегаватчаса електроенергия, предаде БТА.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" БНЕБ отчита до момента общ изтъргуван обем от 3 050,80 мегаватчаса. Към 14:00 часа среднопретеглената дневна цена е 734,97 лева (без ДДС) за мегаватчас.

Парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година. Те предвиждат Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас (MWh) за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.