Общински съветници в Царево настояват за преосмисляне на приоритетите и адекватна реакция във връзка със сложната обстановка по разпространението на коронавируса. Те подадоха заявление до кмета Георги Лапчев, в което искат предвидените в бюджета средства за строеж на спортна зала да бъдат пренасочени към поликлиниката и дадени за закупуване на апаратура. Заявлението е от тримата общински съветници от Движение „Гергьовден“ Емил Пейчев, Станислав Добрев и Атанас Желязков.

Три съветници посочват, че искането им е във връзка с актуалната обстановка и ежедневно нарастващия брой лица, заболели от коронавирус, в която връзка е и взетото решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение за цялата страна. Те се мотивират и с лошите прогнози по отношение на пика на тази болест у нас и в останалите европейски държави, в това число и Италия, където обстановката е най-тревожна.

„ Това ни мотивира да подадем настоящото заявление до ВАС, с което, отчитайки, че следва да се преосмислят от Общински съвет-Царево приоритетие на Община Царево и с цел да бъдат защитени в максимален обем интересите на жителите на общината, считаме, че следва да разпоредите изготвяне на докладна записка до Общински съвет-Царево, с която да предложите актуализация на приетия през месец февруари 2020 г. годишен бюджет на Община Царево, като финансовите средства, предвидени по приетия за тази година бюджет в раздела за строителство на спортна зала, бъдат пренасочени по друго перо, представляващо ремонт на съществуваща сграда с отреждане за поликлиника, която се стопанисва от „Общински медицински център- Царево“ ЕООД, закупуването на медицинска апаратура за същия, в това число за осиурване и безвъзмездно предоставяне на населението на общината антивирусни лекарства и други средства, пресичащи разрастващата се епидемия“, настояват Пейчев, Добрев и Желязков.

„Ако предложението ни бъде прието, считаме, че в максимален обем Община Царево ще отговори на очакванията на гражданите си за адекватно взети мерки от страна на нас – хората натоварени да управляват тази Община в борбата за справяне с тази болест“, посочват тримата представители на „Гергьовден“.