Опозицията в Общинския съвет в Царево внесе предложение да бъде намалена таксата смет за 2020 година. Мотивите са, че завишението, прието в края на миналата година, надвишава с 520 хил. лева сумата, която е необходима на Община Царево да плаща за депониране на отпадъците. Докладната записка по този повод е от името на общинските съветници Емил Пейчев, Станислав Добрев и Атанас Желязков от движение „Гергьовден“, както и от Димитър Гочев и Живко Жеков от БСП.

„Реално сумата, с която таксата трябваше да се завиши беше 280 хил. лева. При нас завишението е такова, което се вижда от приетия бюджет, че Общината ще събере 800 хил. лева, като 520 хил. лева е горницата. Нашата идея е да намалим промилите, за да не натоварваме гражданите с тези средства. Тези пари да не се взимат от тях. Докладната записка я входирахме в сряда. Всичко, подадено от нас, не минава, но смятаме за необходимо това да стане. Не виждаме смисъл тези пари да бъдат вземани от хората“, каза Емил Пейчев.

Повод за внесената докладна записка е влязло в сила решение на третото заседание на Общински съвет Царево, с което се завишиха промилите при определяне на таксата за битови отпадъци, дължими от физически и юридически лица, като единственият мотив за това увеличение бе аргументът, че таксата за отчисленията, която Общината плаща към Министерството на околната среда и водите при депониране на отпадъците е завишена от 57 лева за тона на 95 лева за тон.

„Видно от приетия бюджет и план-сметката за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2020 година става ясно, че приходите, получени на база завишението на таксата за битови отпадъци значително надхвърля сумата, необходима за покриване на разходите от завишението на таксата за депониране на битовите отпадъци, която Община Царево дължи към МОСВ.

От приетите и одобрени план-сметки за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2020 г. се вижда, че Община Царево е заложила сумата от дейността в размер на 3 300 000 лева, а за 2019 г., преди увеличението, той е бил 2 500 000 лева, което означава, че е предвидено в общинската хазна да постъпят 800 000 лева повече от такса при депониране на отпадъците. Именно това налага необходимостта от промяна надолу в размера на промилите в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Царево.“, посочват петимата общински съветници във внесената в Общинския съвет докладна записка.