Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решения за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства. Сред тях е това за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на общински съветник от Община Царево. Предмет на проверка ще са твърденията в подаден сигнал, че в бюджета на общината за 2020 г. е предвидено финасиране за волейболен клуб в размер на 45 000 лв,, като братът на съветника е член на управителните органи на клуба, а самият съветник е гласувал „за“ това финансиране.

Темата беше повдигната на последното заседание на Общинския съвет в Царево, когато беше приет бюджета. Един от неговите защитници беше общинския съветник Даниел Николов. По време на дебатите представителят на опозицията Емил Пейчев от движение „Гергьовден“ подчерта, че неговият брат е член на Управителния съвет на клуба по волейбол. Тогава 13-членният Общински съвет на Царево прие бюджета с осем гласа „За“ и пет „Против“. Петимата, които не го одобриха, бяха общинските съветници Атанас Желязков, Емил Пейчев и Станислав Добрев от Движение „Гергьовден“, както и Живко Жеков и Димитър Гочев от БСП.