„Имам по-големи амбиции от мащабите на Бюджет 2020. Убеден съм, че след приемането му, той ще даде много възможности. Бюджетът е балансиран, защото сме се опитали да помогнем и финансираме много дейности, които по закон не са ни вменени. Но ние сме счели, че щом те се извършат на територията на нашия град, трябва да подкрепим културни, спортни и социални проекти, за да може качеството на тези дейности да бъде много по-добро. Благодаря за изказаните коментари в подкрепа на този бюджет, това ме натоварва и с голяма отговорност. Защото освен морална, аз нося и наказателна отговорност“. С тези думи днес кметът на Бургас Димитър Николов призова общинските съветници да покрепят бюджета на Общината за 2020 година в размер 305,942 777 лева.

„Финансовата рамка за тази година е създадена от самите граждани. Ние сме слуги на предложенията на гражданите от една страна, а от друга – голяма част от решенията на ОбС“, подчерта Николов. И допълни: "Чух изключително градивни критики, чух и популизъм, но ще го оставя настрана, защото в популизма няма нищо перспективно“.

"Имаше критики за това, че спортните дейности, например басейна в Славейков, не е на печалба. Ние не сме го направили, за да печели, а да бъде храм на плувните спортове за Бургаска област", посочи кметът.

Николов обяви, че е разгледал внимателно предложенията на общинските съветници, заложени в предизборните им програми и без администрацията да си приписва авторство, добрите предложения, полезни за Бургас, са заложени в управленската част на бюджета. „Добронамерен съм и благодарен съм за вашите предложения“, каза Николов. И се обърна към общинските съветници от БСП: Имам само едно предложение към БСП- очаквах да дадете предложение за увеличени дейности в село Равнец, защото там кмета е от левицата, но вие не го направихте. Въпреки това в инвестичционната програма на община Бургас ще се опитаме да предвидим достатъчно средзства. Така че тази апатия да бъде компенсирана“.

По време на обсъждането на бюджета, всички политически сили, с изключение на БСП, заявиха, че ще подкрепят бюджета.

По предложение на д-р Георги Митев от СДС атзи година ще бъдат включени допълнителни 10 000 лв. за програмата за финансиране на ин витро процедури.

Заради направените предложения към бюджета, зам.-кметът Красимир Стойчев обяви, че в него се включват и нови обекти. Сред тяхс външно финансиране в размер на 100 000 лв. детската сепециализирана болница, 120 000 лв. собствено финансиране за създаване на нов вход и достъпна среда на залата на Дружеството на бургаските художници на ул. "Александровска", 15 000 лв. за ремонт на санитарните възли в Психодиспансера и 72 000 лв. за изготвяне на анализ на качеството на въздуха и фините прахови частици.

Преди началото на гласуването, председателят на Бюджетната комисия към ОбС Красимира Маркович призова съветниците да подкрепят бюджета, защото той е справедлив и осигурява финансова стабилност. Като заслуга за това тя изтъкна опита на зам.- кмета по бюджет и финанси Красимир Стойчев и неговият екип, които както винаги са постигнали бюджетът да е балансиран в приходната и разходната си част. В него няма завишаване на местните данъци, а единствено на екологичната компонента в данъка на старите автомобили.

Зам.-председателят на ОбС и общински съветник от СДС Станимир Апостолов обяви, че това е една от най-важните докладни за годината.

„Подготвеният проект на бюджет е първи за мандата на тази администрация и последен за програмния период за финансиране с евросредства 2014-2020. Последната година от периода е напрегната от гледна точка да се завършат всички започнати проекти и да се кандидатства по нови. Бургас е един от лидерите за участие в европрограми. При повечето общини за успех се смята реализирането на 3-4 проекта на мандат, а вие виждате, че всяка сесия има 4-5 докладни, свързани с проекти. Бюджетът е балансиран, без кухи обеми и дефицит. Анализите на Сметната палата през годините показват финансова дисциплина и правилно използване на публични ресурси. Бюджет 2020 предлага устойвио развитие на образованието, социалните дейности, осигуряване на по-добри условия за развитието на бизнеса, културата и спорта“, заяви Апостолов.

Мотото на бюджета е „Сигурност и перспектива за Бургас“. Бюджетната рамка е в размер на 305, 942 777 лева . Заложените инвестиции в него са важни за бъдещото развитие на ключови сектори за региона.