Наближава времето, в което първите пенсионери с две пенсии ще започнат да получават своят заместващ доход. Това ще се случи през 2021 за жените и през 2024 за мъжете. Първите "нови" пенсионери обаче, които ще получават обезщетение освен от Националния осигурителен институт (НОИ) и частните пенсионноосигурителни дружества, ще бъдат силно ощетени от държавата. За това алармираха представителни работодателски организации - БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, които през седмицата представиха своите приоритети за 2020 г. в рамките на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), съобщава money.bg.

Председателят на АИКБ Васил Велев припомни, че от септември другата година ще се пенсионира "първата кохорта" граждани, които имат право на втора пенсия - дамите, родени след 1 януари 1960 г., които са упражнявали най-масовата трета категория труд. Обрат! Отлагат вторите пенсии? Според действащото в момента законодателство по отношение на техните осигуровки в НОИ през годините е приложен коефициент за понижаване, който трябва да коригира пенсиите, които те ще получат накрая, така че да се отрази появата на частните пенсионни фондове в българската осигурителна система. Големият проблем обаче е, че докато въпросните фондове датират от 20 години, то коефициентът за понижаване е приложен за 40 години назад, което е несправедливо.

"По нашето законодателство в момента първите пенсионери с втора пенсия ще получат несправедливо орязване на пенсията от т.нар. "Първи стълб" - НОИ. Коефициентът за понижаване на пенсиите от НОИ е несправедлив, защото той редуцира първата пенсия за целия трудов стаж - 40 години, докато всъщност въпросните хора първите 20 години от стажа си не са се осигурявали в частен пенсионен фонд. През първите 20 години те са внасяли всичките си осигуровки единствено в "Първия стълб", обясни Велев. Така на пръв поглед коефициентът за понижаване трябва да е 2 пъти по-нисък, но това не е всичко. Председателят на АИКБ подчерта, че НОИ финансира българските пенсии не само от осигуровките, но и от данъци, заради дефицита в осигурителната система. "Тези данъци ги плащат същите тези хора, чиито пенсии ще бъдат несправедливо понижени с повече, отколкото трябва. Така коефициентът за понижение на първата пенсия трябва да бъде 3 пъти по-нисък, отколкото е в момента. Това е начинът да се постигне справедливост, да се укрепи и развие вторият стълб, което е стратегически правилно предвид застаряването на населението и това, че все по-малко работещи ще плащат пенсии на все повече пенсионери. Ние трябва да подтикнем хората към спестовност и те сами да си акумулират средства в личните си партиди в пенсионните фондове", каза още Велев.