Зам.-министър на околната среда и водите е дал съгласие за транспортиране на 25 000 тона отпадъци от Италия до България. Това се съобщава в официално прессъобщение на прокуратурата.

Прокуратурата излиза с разкритие, че оправомощен зам.-министър е издал решение в началото на месец декември 2019 г. , с което позволява трансграничен превоз на 25 000 тона отпадъци от Република Италия.

Зам.-министри към МОСВ в момента са Красимир Живков, Николай Кънчев и Атанаска Николова. Последната е отговаряла за управлението на водите до лятото на 2018-година и беше привикана за разпит във връзка с водната криза в Перник. За отпадъците отговаря Николай Кънчев, установи проверка на FrogNews. Вероятно именно неговия подпис стои под въпросното решение, въпреки че прокуратурата скрива името му.

В хода на извършените процесуални действия на площадка в гр. Плевен са открити огромно количество отпадъци, част от тях - в бали с нарушена цялост на опаковката.

Изяснено е също така, че дружеството, което използва въпросната площадка, не разполалга със съответните съоръжения за третиране на отпадъци, а обектът не е водоснабден и електроснабден, няма назначени работници по трудов договор.

В момента тече разследване, а главният прокурор Иван Гешев разпореди на министъра на вътрешните работи и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" проверката да обхване и зоните на всички мини извън експлоатация на територията на България за съхранение на отпадъци.

Проверката трябва да установи броят, местоположението и данните за последния концесионер, ползвател или рекултиватор на недействащите мини, вида и произхода на съхраняваните в тях отпадъци, както и дали са били предмет на трансграничен превоз.