Милена Янева Куртова-Радева от БСП и Бехчет Ремзиев Емурлов от ДПС са заместници на председателя на Общинския съвет в Айтос Красимир Енчев. Двамата бяха избрани на втората редовна сесия на местния парламент, която се проведе днес. Милена Янева беше зам. председател и през предходния мандат, а Бехчет Емурлов е за първи път общински съветник.

Представителите на петте политически сили, представени в Общинския съвет – ГЕРБ, ДПС, НДПС, БСП и Местна коалиция Воля, постигнаха пълно разбирателство за съставите на петте постоянни комисии, които ще работят през този мандат.

Ето кой в коя комисия ще участва:

ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” /ЗОР/

Председател Стоян Иванов Стоянов

Зам.председател Рамадан Бехчет Нуретин

Членове Милен Димитров Минчев

Георги Колев Георгиев

Ружди Алириза Хасан

Георги Петров Янев

Пламен Дойнов Чолаков

ПК „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА, БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” /ФИБОП/

Председател Женя Кирилова Пеева

Зам.председател Руси Събев Русев

Членове Пенчо Николов Желев

Фикри Салим Ахмед

Ивелин Йорданов Йорданов

Бехчет Ремзиев Емурлов

Джихан Иляз Салим


ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/

Председател Юзджан Фаик Юмер

Зам.председател Евгений Митков Генчев

Членове Здравко Костов Костов

Димитър Русев Колев

Петър Валентинов Хараламбов

Ремзи Мехмед Ахмед

Ереджеб Аптали Ахмед


ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” /ОКСТЗСД /

Председател Атанас Маринов Маринов

Зам.председател Ружди Хасан Ахмед

Членове Дечо Димитров Коешинов

Дафина Георгиева Петкова-Георгиева

Бранимира Неделчева Маринова-Николова

Милена Янева Куртова-Радева

Христо Димитров Ангелов


ПК „УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“ /УКИ/

Председател Здравко Костов Костов

Зам.председател Ивелин Йорданов Йорданов

Членове Георги Петров Янев

Пламен Дойнов Чолаков

Рамадан Бехчет Нуретин