Всеки общински съветник в ОбС – Бургас, независимо от коя политическа партия е излъчен, ще има по 2 минути за изказвания. Това реши местният парламент на първото си заседание, на което прие правилника за своята работа през идните 4 години.

„Времето за изказвания в този проект е справедлив, защото всеки общински съветник има на 2 минути . За справка в предходния мандат членовете на големите групи имаха по 1 минута, а независимите съветници по 5. Това беше несправедливо. Според мен в този мандат не е редно да има независими съветници, защото всички са избрани от някоя партия”, заяви Калояна Живкова от ГЕРБ. С новия правилник всички съветници от 85 минути за обсъждания, сега ще имат по 105 минути за всяка точка.

Константин Бачийски от СЕК поиска повече време за изказванията и то да бъде увеличено от 2 на 3 минути, но това не беше одобрено.

Едно от по-иновативните предложения при гласуването дойде от Иво Баев от „Демократична България” и бе гласувано в отделно изготвения чл. 51 към новия правилник. Той обаче не получи подкрепата на съветниците.

„Предлагам да отпадне гласуването с „въздържал се”. Във Сисшия съдебен съвет е забранено да се гласува така. Според разпоредбите на чл. 27 от Закона за местното самоуправление и администрация не би трябвали да се гласува така, а решението да се определя според гласувалите със „за”. Анахронизъм е избраните тук да скръстим ръце и да нямаме позиция”, заяви Баев.

Красимира Маркович от ГЕРБ обаче го контрира.

„ Анахронизъм ли е, че „Демократична България” на последните местни избори в град Пловдив за кметския пост на балотажа гласува въздържали се, защото не можа да прецени към кого от двамата опоненти да се обърнете. Аз мисля, че всеки има право да гласува въздържал се. Да не се подценява правото на всеки един от нас. Може докладната да е не е пълна, да има несъответствие с алинея 4. Трябва да се замислим върху това дали да го запазим или не”, заяви Маркович.

Най-голямо разяснение по темата внесе мнението на опитния финансист Станимир Апостолов от СДС.

„Като член на Комисията по изработване на правилника, аз гласувах против това да отпадне гласуването с „въздържал се”. Въздържането не е липса на позиция, а също е позиция. Ще видите, че в течение на работния процес, когато има становища на комисии и администрация, е възможно да не можеш да изградиш напълно позицията си и да се нуждаете от допълнителни консултации. А след това в залата вече да имаш оформено мнение. Не съм съгласен гласуването да е само „за” и „против”, тъй като нашата парламентарна позиция от край време е когато гражданите изпращат свои представители в ОбС и в парламента те да гласува „за”, „против” и „въздържал” се”, каза Апостолов.