ЦИК е регистрирала наблюдатели от седем неправителствени организации със 74 наблюдатели. Международните наблюдатели са 21 от две организации - трима от ПАЧИС и 18 от Естония.

Централната избирателна комисия одобри методическите указания за обучения на членовете на секционните избирателни комисии.

Това съобщи пред журналисти днес Александър Андреев, член и говорител на ЦИК. Обучението на членовете на СИК ще се проведе следващата седмица, допълни той. ЦИК прие решение за отпечатване на избирателните списъци във втория тур, там където ще има. В тях ще фигурират и избирателите, които навършват пълнолетие до датата на втория тур. Навсякъде в страната ОИК вече са одобрили бюлетините за гласуване.

Изключенията са само бюлетините за село Стефан Караджово, община Болярово и в село Паталеница, община Пазарджик, където днес се очаква те за бъдат приети. На страницата на всяка ОИК могат да бъдат намерени образците на бюлетините за трите вида избори - за общински съветници, за кмет на кметства и на общини, а в трите големи града на страната и за кметове на райони.

Хората могат да направят проверки и за участие в инициативни комитети на партии, коалиции или независими кандидати. Ако някой установи, че не е дал подкрепата си за политическа сила или независим кандидат, но името му е в коалиционен комитет, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която да предприеме съответните действия, съобщи Александър Андреев.

Общият тираж на бюлетините към момента е 17 257 800. От тях бюлетините за общинските съветници са 6 900 600; толкова са и бюлетините за кмет на община. Тиражът на бюлетините за кметове на райони е 1 858 100, а за кмет на кметства - 1 598 500.

На 12 октомври изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Заявленията са по образец и се подават лично. След като лицето бъде вписано в новия списък, общината по настоящ адрес подава информация на общината по постоянен адрес за да бъде лицето заличено от нейния списък за гласуване. Ако общините имам електронен модул, заявленията могат да се подават и по интернет.

На 12 октомври изтича и срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Към заявлението се подават и документ удостоверяващ невъзможността на лицето да гласува в обикновен секция - това са решения на ТЕЛК на НЕЛК или друг медицински документ.

На 16 декември ще бъде публикуван и списъка на заличените лица от избирателните списъци. Хората могат да проверят дали са в него и ако преценят, че са вътре без основание, могат да подадат жалба в общината.

Кандидатите за общински съветници от страни от Европейския съюз са осем, съобщи Александър Андреев. За част от тези кандидати, се чака информация, която да установи избирателните им права. Това са граждани са от Румъния, Великобритания, Полша, Нидерландия и Гърция.