95 млн. лева дълг ще бъде поет следващата седмица чрез продажба на държавни облигации. Това става ясно от съобщението на БНБ за провеждането на аукциона.

95-те милиона лева нов дълг ще бъдат поети чрез емисията от 20-годишни книжа, която бе пусната за първи път през юни тази година и преотваряна на няколко пъти поради голям интерес от страна на инвеститорите, посочва БНТ.

Годишният лихвен процент е фиксиран от 1,5 на сто.

Досега през годината бяха поети 900 млн. лева под формата на облигационни емисии, като с предстоящите ще бъде изпълнен почти изцяло заложеният бюджетен лимит на новия дълг от един милиард лева.

Парите са необходими на правителството, тъй като то вече осигури плащането на изтребителите Ф-16, но предпочита да има сериозен ресурс във Фискалния резерв.

Зарази изтребителите бе актуализиран Бюджетът за тази година, като прогнозираният дефицит е 2 на сто.