Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и Здравко Тошков - областен координатор на Регионалния съвет на КНСБ подписаха споразумение за подкрепа и сътрудничество с кандидата за нов кметски мандат Димитър Николов за следващите четири години. Местните структури на КНСБ,които работят в сферата на образованието, здравеопазването, транспорта и други са взели единодушно решение за подкрепата му. Подписването на споразумението се състоя днес в Културен център Морско Казино. На него присъстваха и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ д-р Антонио Душепеев, д-р Борис Ангелов, Виолета Илиева, Павел Чепов.

„КНСБ има особено отношение към местните избори, не се борим за власт, нашата позиция е да защитаваме правата и интерисите на работещите и това да става чрез диалог и партньорство, както и чрез протести, когато се налага. Местната власт всеки ден е до нашите членове и имаме особено отношение. Заставаме зад добрите кметове, за които нашите структури са решили, че има причини чрез диалога и пратньорството да се постигат конкретни резултати. Мисля, че още на пръви тур Димитър Николов ще бъде избран“, каза Пламен Димитров.

Димитър Николов заяви, че ще работи за надграждане на постигнатото.

„Благодаря ви за доверието и смятам, че съвместните ни усилия досега винаги са били насочени в една посока и тя е - в полза на нашите съграждани, на всички тези, които работят в сферата на здравеопазването, социалните дейности, образованието и културата. Убеден, че в бъдеще ще успеем да надградим и да бъдем водещи в страната по отношение на новите инициативи“, сподели Димитър Николов.

Тази подкрепа ще ни гарантира продължаване на доброто сътрудничество, което имаме. Социалният диалог за нас означава резултати. Представляваме 126 организации в цялата страна, сред които и тази в Бургас, но мога да кажа спокойно, че тук, в Бургас това дава резултати. Тук идваме по-често да празнуваме, отколкото да протестираме“, допълни Екатерина Йорданова – председател на Съюза на транспортните синдикати в България.

Синдикалните лидери в сферата на здравеопазването, транспорта, образованието, културата и социалните дейности - д-р Таня Николова, Николай Иванов, Таня Новакова и Анета Лечева споделиха, че Община Бургас винаги е водеща в страната и е сред първите, които подписва новите Колективни трудови договори.

В резултат на доброто партньорство със синдикалната организация, на всеки две години като кмет Димитър Николов подписва нов Колективен трудов договор за подобряване на условията и трудовите възнаграждения на работещите в сферата на общинското здравеопазване, социалните дейности, културата и образованието.

Пламен Димитров сподели в аванс, че според него допълнителните средства за заплати за персонал за бюджет 2020 г. ще бъдат увеличени с повече от 10 % спрямо очакваното и предварително заявеното.