Централната избирателна комисия одобри 100 броя изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Одобрените документи ще бъдат обнародвани в Държавен вестник на 2 април 2019 г.

ЦИК прие решение, с което регистрацията на партии и коалиции ще започне на 5 април 2019 г.от 9,00 часа.

Съгласно приетата хронограма регистрацията на партии и коалиции ще приключи на 10 април 2019 г., а на инициативните комитети на 15 април 2019 г.