Близо 3 000 души вече са се подписали под петиция, която изразява несъгласие с гласуваното в НС опрощаване на над 8 милиона лева неплатени данъци и осигуровки на вероизповеданията, от които по-голямата част дължими от Главно мюфтийство. От близо 60 населени места в страната и чужбина са граждани, които до момента са подкрепили подписката.

Петицията се разпространява он-лайн и може да бъде подписана от всеки, който приема написаното в нея.

Ето и целия текст на призива:

НЕСЪГЛАСИЕ с опрощаването на 8267000 данъци и осигуровки на вероизповеданията

С подписването на тази гражданска петиция изразяваме НЕСЪГЛАСИЕ с гласуваното в Народно събрание на 08.03.2019г опрощаване на 8267000 лева неплатени данъци и осигуровки на вероизповеданията, от които 8106000 лв дължи Главно мюфтийство към институциите на република България.

  • Искаме РАВНИ ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ за всички на територията на България.
  • Тези над 8 милиона лева са пари на данъкоплатците. Тези пари трябва да бъдат събрани и преразпределени от българската държава за болници, училища, детски градини и други значими за обществото ни дейности, а не да бъдат без причина опрощавани, независимо дали става дума за вероизповедания, неправителствени организации или други юридически или физически лица.
  • Искаме всички в България да живеем мирно и в братско разбирателство. За това трябва да има равнопоставеност.
  • Призоваваме народните представители (депутатите) на България да отхвърлят на 2-ро четене в Народно събрание тези промени и да не амнистират тези над 8000000 лв данъци и осигуровки - това амнистиране не е демократично и е във вреда на единството на българското общество.