Парламентът подкрепи ветото на президента Румен Радев. Със 185 гласа „против” и двама въздържали се депутатите отхвърлиха спорните текстове от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Неприеманите текстове от закона бяха параграфи 3 и 4.

С параграф 3 се ограничаваше срокът на специфични задължения на купувачите по приватизационни договори в рамките на 5 години, а с параграф 4 това ново правило щеше да важи и за вече сключени приватизационни договори.

Във вторник държавният глава върна за преразглеждане поправките в Закона за приватизацията.