Община Перник е във фалит, а сметките са запорирани. Задълженията са над 30 млн. лв., съобши зам.-кметът Денислав Захариев. Сметките са запорирани от частен съдебен изпълнител. Фирма е осъдила общината за 700 хил. лв., която пък я санкциониранала заради забавяния в работата, но в съда печели делото срещу общината, коментира зам.-кметът. Общината е изпуснала да си потърси 1,5 млн. лв. под формата на неустойки от неизпълнен концесионен договор от въпросната компания. Перник дължи и на НАП 2,6 млн. лв. с лихва 700 хил. лв. Общината е в оздравителен план, за да падне запорът над сметките. Общинският съвет е обявил в ликвидация “Медико-дентален център” ЕООД, тъй като приходите не покриват разходите му.