Тол системата трябва да бъде изградена за 19 месеца
Сн.: Shutterstock

"Капш трафик солюшънс" предлага да изгради системата за 149 млн. 997 хил. лева без ДДС (180 млн. с ДДС), а консорциумът Тол България - за 193,5 млн. лева.Финансовите параметри на офертите на двамата кандидати бяха обявени днес.

Техническите параметри на двамата участници, оповестени вчера, са следните:

"Капш трафик солюшънс" - Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система - 10 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска - 10 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката - 10 т. Техническа оценка - 100 т.

- Консорциум „ТОЛ България“– Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 5 т . Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 5 т . Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т .Техническа оценка – 66,67 т.

Отстранени от участие бяха 4-ма участници, които не обжалваха поръчката:

Обединение „БГ ПЪТ";
- ТОЛЛНЕТ АД, Чехия;
- СИЕЛА НОРМА АД;
- Обединение „ТЕЛЕТОЛ" ДЗЗД.

ТОЛ-системата ще се изгражда на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност е 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на ТОЛ системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване изпълнителят ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи.

Двамата кандидати на финала

Австрийската Kapsch е представена като консорциума "Капш трафик солюшънс", който включва българското, полското, италианското и испанското подразделение на компанията. Дружеството специализира в технологии, решения и услуги за пазара на интелигентни транспортни системи. Kapsch са внедрили тол-системи в Австрия, Полша, Чехия и Австралия. Компанията е основана през 1892 г. и за нея работят над 6800 души. Българският й клон е открит през 2005 г.

В консорциум "Тол България" влизат изцяло български участници: "Телелинк" като водещ партньор в консорциум с българските "Сирма груп" и "Сиенсис".