ЕК издава насоки за по-лесно хващане на допусканите досега нарушения на пазара

Продаването на стоки с различно качество с еднаква опаковка е нарушение на правото на ЕС, заяви днес Европейската комисия, съобщи БТА.

По този повод комисията издава насоки, с които националните власти да установяват по-лесно допусканите досега нарушения на пазара. ЕК отбелязва, че твърде дълго властите в отделните страни в ЕС не успяват сами да се справят с това предизвикателство.

Комисията уточнява, че при съмнения за злоупотреби следва да бъде прилагана директивата срещу нечестните търговски действия. По силата на тази наредба на ЕС търговците и производителите нямат право да си служат със заблуда. Когато бъде установено нарушение, властите могат да подават данните в общоевропейска информационна система.

ЕК отделя един милион евро за разработката на методология за оценка на съдържанието на продаваните в ЕС стоки. Още един милион евро ще бъдат осигурени за събирането на доказателства и прилагането на европейските правила. Производителите на стоки са обещали на комисията, че тази есен ще приемат правила за собственото си пазарно поведение.

Комисията отчита, че в отделните държави от ЕС досега производителите продават стоки с еднаква опаковка, но с различно качество. Дадени са примери с кафе с различно съдържание на кофеин, студен чай с различно съдържание на захар, както и рибни изделия с нееднакво съдържание на суровина./monitor.bg