Царево прие бюджет от 16 милиона лева за 2017 година, които ще гарантират спокойствието на местните жители и гостите на морската община. Общинските съветници обсъдиха и приеха финансовата рамка днес, като стана ясно, че основната цел е да се запази бюджетната рамка и да подсигури големите обекти, които ще бъдат финансирани от Европейския съюз.

„Въпреки че предстоят предсрочни избори и годината ще бъде изпълнена с политически вълнения, сме длъжни да подсигурим устойчив бюджет, който аз бих нарекъл „Бюджет на спокойствието“, защото той ще продължи тенденциите в политиките, които Община Царево следва вече пет години. Ще изброя няколко от големите обекти, които ще бъдат финансирани със собствени средства, а това са вело алеята, която преминава през Лозенец и свързва курортното селище с Оазис, централния площад на град Царево, както и изграждането на Музей в град Ахтопол.", каза на сесията днес кметът на Царево инж. Георги Лапчев.

Бюджетната рамка, без средствата, които ще привлече Общината от Европейския съюз, е 16 000 000лв. , в тази цифра отново са предвидени достатъчно средства за спорт, социални услуги, култура, задължителните зимни и летни културни събития в цялата община. Бюджетът ще подсигури читалищата, детските градини и училищата, с което ще даде необходимото „спокойствие“ за жители и гости на Община Царево.

На сесията бе приет и отчетът на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2016г. От отчета стана ясно че престъпленията, извършени от деца в общината, са все по- малко на брой, което означава че превантивната дейност която комисията провежда има резултат и децата, ангажирани със спорт, посещение на театри и публични изяви, проявяват по- малко агресия.

На Агенция за социално подпомагане гр. Царево бе предоставено безвъзмездно за управление недвижим имот-частна общинска собственост.

Днес бе одобрена и План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2017 год, както и Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. Бе гласувано и утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от януари 2017 год. до края на учебната 2016/2017 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол.