Проектобюджет 2017 на община Поморие възлиза на 26 763 238 лв., като в основната си част парите са за социални програми и ремонти. Той е изготвен съобразно икономически анализ и наредбите, приети от общинския съвет в града. Рамката му бе представена от кмета Иван Алексиев и заместник- кмета по бюджет и финанси Янчо Илиев по време на обществено обсъждане.

Капиталовата програма за тази година е в размер на 2 806 635 лв.

От представените показатели личи, че благоустройството ще продължи да бъде сред основните приоритети, като в това число влизат: ремонт и благоустрояване на улици и паркови пространства, обновяване на осветителната мрежа, реконструкция на водопроводи, изграждане на спортни и детски площадки, ремонт на училища, детски градини и в Центъра за настаняване от семеен тип, създаване на по достъпна среда за хората с увреждания и други.

Средствата за издръжка на делегираните държавни дейности в бюджета са в размер на 10 606 873 лв., като е отчетен ръст от близо 6% спрямо миналогодишния. Целевите разходи за учебните заведения, детските градини и социалните дейности на територията на община Поморие са в размер на близо 10 млн., лв. и отново заемат значителна част от проектобюджета.

Окончателният проект на бюджета за 2017 година ще бъде внесен от кмета на общината в Общински съвет и неговите комисиите на 10 януари, а в рамките на 15 работни дни след внасянето му, местният парламент трябва да приеме проекта. Нагласата е до края на месец януари бюджетът да бъде гласуван.