Със заповед на Областния управител забраниха лова и разселването на пернат дивеч в природата на територията на област Бургас. Допълнителната мярка не е в следствие на първично регистрирано огнище на болестта инфлуенца по птиците в областта, а е превантивна и има за цел недопускане разпространение на болестта на територията на бургаски регион.

Заповедта ще бъде отменена при промяна в епизоотичната обстановка по отношение на инфлуенца по птиците.

В сила остават и всички останали мерки, набелязани на заседанието на Областната епизоотична комисия, преди дни - забрана за провеждане на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици и свине; забранява се достъпът на външни лица и любителският риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици- Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро, комплекс “Мадра Пода", комплекс “Стралджа” – област Бургас.