Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предлага на Народното събрание да го приеме.

Целта на промените е да се създаде необходимата нормативна база, способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

Предложена е цялостна преработка на административно-наказателните норми с цел да бъде определена компетентността на органите при установяване на административни нарушения и налагане на наказания.

Предвидени са процедура и ред за прилагане на принудителните административни мерки, като те, доколкото не са административни наказания, могат да се прилагат самостоятелно или кумулативно с предвидените наказания.