Тези избори ще са първите, на които ще гласуваме задължително. А отсъствието ни трябва да си има извинителна причина. Иначе рискуваме след две поредни неявявания пред урните на едни и същи избори - да бъдем заличени от изборните списъци.
Какви "извинителни" бележки ще са необходими разказва Стоил Рошкев за БНТ, цитиран от 24chasa.bg. Въпреки мненията на водещи юристи, че заличаването от избирателните списъци вероятно ще падне в Конституционния съд, това все още не е факт. Затова от ЦИК обясниха начина, по който да не бъдем санкционирани, в случай, че не гласуваме. Камелия Нейкова - говорителят на ЦИК: Ако избирателят е бил препятстван от някакъв ангажимент, било командировка, болнични, отсъствие от страната или друго непредвидено от него обстоятелство, той може да представи пред общинската администрация документ, с който да удостовери наличието на тази уважителна причина и да не бъде заличен от избирателните списъци. Няма образец на извинителните бележки. Камелия Нейкова - говорителят на ЦИК: Например ако избирател е бил в командировка в изборния ден и това е било причина той да не може да гласува в избирателната секция по своя постоянен адрес, той може да представи заповед за командировка, от която е видно каква е била причината за невъзможност да гласува и общинската администрация ще го впише обратно в избирателния списък. В ЦИК все още не са обсъждали въпроса - ако има балотаж, но един избирател е участвал само в единия от туровете, а е пропуснал другия - дали ще бъде санкциониран. Но според говорителя на комисията, подобен случай би трябвало да се счита за участие в изборите.