Общинските съветници от групата на НФСБ и СЕК в Бургас се захванаха с изграждането на християнски монумент на входа на Бургас откъм София. Според представителите на т.нар. опозиция в местния парламент решение за поставянето му е било взето през 2011 година, но до този момент не е изпълнено. Поради тази пречина те са внесли питане в Общинския съвет, с което настояват за разберат причините защо не е изграден монумента.

“С решение на Общински съвет - Бургас прието на заседание на 24 и 29.03.2011г. бе възложено на общинска администрация да предприеме всички необходими действия, в това число да отреди терен, да подготви необходимата конкурсна документация за възлагане на проектиране и изграждане на християнски монумент - триптих, представляващ обемно тяло във формата на призма с височина не по-малко от 12 /дванадесет/ метра. Той трябва да е разположен на първото колело на влизане в града по пътя София - Бургас, като на страната, която е разположена с лице към пътя София - Бургас да бъде изобразен Исус Христос, а на другите две страни, съответно, закрилника на Бургас - св. Николай Чудотворец и закрилника на България - св. Иван Рилски.”, твърдят съветниците от НФСБ и СЕК.