Общинският съвет в Сунгурларе спешно гласува Общината да поиска заем от 1,6 млн. лева, заради тежкото финансово състояние. Предложението за поемане на дълга е на кмета Васил Панделеев. „Обезпокоени сме от факта, че всеки ден се явяват все нови и нови задължения на общината в големи размери, след като бюджета е приет. Във връзка с увеличаване на задълженията на Община Сунгурларе и влошаване на финансовото й състояние, с цел недопускане общината да попадне в състояние да не може да осигурява осъществяването на публични услуги предлагам поемане на общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет поради временен касов разрив по Бюджет 2016 г“, мотивира се кметът Васил Панделиев. Заемът ще бъде връщан до края на следващата календарна година, според намеренията на администрацията.

Размерът на дълга беше гласуван от местния парламент на извънредна сесия в петък, като го подкрепи дори и опозицията, ръководена от предшественика на Панделиев – Георги Кенов, който в момента е общински съветник от БДЦ. „Гласувахме го, защото няма накъде. На мен не ми е ясно как ще се издържа общината до Нова година, има опасност да спре дофинансирането на детските градини, на социалния патронаж. За пет месеца настоящият кмет съсипа съвсем финансово общината. Ако не може да се справи с тази ситуация – ще му поискаме оставката“, заяви Георги Кенов пред БургасИНФО.

Ето и цифрите за финансовото състояние на Община Сунгурларе към 31 май 2016 г., представени от кмета Васил Панделиев:

1. Собствените приходи на общината при план 2 874 621 лв. са изпълнени в размер на 648 718 лв., или 23 %, а изпълнението на разходите в местни дейности е 44 % спрямо годишния план. Общината е изчерпала всички възможни приходоизточници, за да може да се справи със собствен ресурс.

2. Към 31 май сме ползвали временен безлихвен заем от държавни дейности 473 000 лв. за финансиране на местните дейности, които до края на годината следва да възстановим.

3. Общината има ползван овърдрафт, към момента непогасена част в размер на 500 000 лв. със срок на издължаване 14.10.2016 г.

4. Просрочените задължения към доставчици на материали, стоки и услуги са в размер на 691 711 лв., към 31 май.

5. Оставащи по-значими задължения в размер на 1 953 510 лв. по сключени споразумения, във връзка с излезли съдебни решения, след вече приетия общински бюджет, в лева, както следва:

• ЕТ „Кемал Бозов” 512 678

• „Вйнс – 78” ООД 592 302

• Финс Понс Водоканал ООД

последен приемник ЕЙЧ ТИ АЙ България с. Казичене 848 530