За да създаде условия за упражняване правото на глас на всеки избирател и за да се облекчи изборния процес, Община Бургас предвижда промяна на обхвата на избирателните секции, като по този начин броят на избирателите, гласуващи в една секция, ще бъде между 500 и 600 души, а не 700-950, както беше досега. Това ще се постигне чрез разкриване на нови 46 избирателни секции. Според последното изменение на Изборния кодекс /ИК/ гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

Посочената промяна няма да затрудни гражданите, тъй като те ще гласуват на същите места, в същите училища, където обаче ще се разкрият повече секции. Единствената промяна на мястото на гласуване засяга три единични секции, разполягяни досега в читалище "Фар", читалище "Л. Каравелов" и в клуба, находящ се на бул. "Демокрация" №46. Гласуващите досега в читалище "Фар" ще упражняват своя вот в ГРЕ "Г.С. Раковски". Тези от читалище "Л. Каравелов" ще гласуват в ОУ "Княз Борис", а избирателите, гласуващи в клуба на бул. "Демокрация" №46, ще гласуват в ПГ по транспорт.

Призоваваме гражданите да проявят активност и да проверят своевременно предварителните списъци с разпределението на избирателите по секции, за обявяването на които също ще съобщим след откриването на предстоящата предизборна президентска кампания, заявиха от общинската администрация.