С добри резултати завършва първата учебна година, в която английският навлезе масово във всички детски градини на Бургас. По инициатива на кмета Димитър Николов световният бизнес език вече се преподава два пъти седмично на подрастващите. Обучението е безплатно и стана част от официалната програма, докато преди родителите харчеха допълнително за тези уроци.

От миналия септември до днес английски език по системата "Play and Talk with Echo" овладяваха 4290 деца от III и IV група на всички детски заведения в община Бургас, както и деца от подготвителните групи на 12 училища.

През месец февруари бе проведена анкета сред родителите. В нея бяха включени 32 детски заведения и 7 училища, намиращи се в различни райони на града. Представителната извадка е от 2677 попълнени анкетни карти. Това са 64,12 % от всичките родители, заявили желанието си децата им да изучават английски език.

Много голям процент от анкетираните - 90,40, одобряват ранното чуждоезиково обучение. Те са на мнение, че изучаването на английски в тази възраст ще допринесе за цялостното развитие на децата.

В края на учебната година ще се проведат открити занятия пред родителите във всички групи. Представители на медиите също са поканени на откритите уроци по английски език:

- На 17 май от 16,30 часа в ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" /филиал/ - учител Силвия Челебиева;

- На 18 май от 16,30 часа в ЦДГ № 17 "Раковина" - учител Елена Ташева.