Предстоящото Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Бургас, както и бъдещето на бившето военно летище в Равнец разгорещиха общинските съветници, които днес провеждат извънредна сесия. Решенията по двете точки обаче все пак бяха гласувани за 45 минути като съветниците подкрепиха предложенията на администрацията.

ОбС гласува представител на Община Бургас на Общото събрание на МБАЛ да бъде зам. кметът д-р Лорис Мануелян. След това обаче започнаха разгорещени дебати за капитала на Общината в дружеството и нейната роля при вземането на решения. Оказа се, че в момента в болницата общинското участие е едва 4%. От администрацията подчертаха, че стремежът е Общината да увеличи участието си на база парите, които до момента е превела на здравното заведение.

„Какво ще гласува д-р ЛорисМануелян там? Истината е, че тази болница не е общинска, сега ще се опитаме да възстановим част от участиието си. Ще говоря с колегите да създадем една комисия да преценим как сме представлявани. Кой в Съвета на директорите представлява Община Бургас?“, каза общинският съветник от БСП Евгений Мосинов.

Според зам. кмета Красимир Стойчев д-р Мануелян представлява и защитава пламенно интересите на Община Бургас, а в момента целта е именно увеличаване на нейното участие.

При обсъждане на бъдещето на летище Равнец се оказа, че има забрана за развиване на авиационна дейност на 150 км. от Летище Бургас. Тя била част от консеционния договор за аеоропорта. Това накара съветниците да мислят за какво може да бъде използвано бившетго военно летище, което разполага с една от най-добрите писти в страната, но в момента е ограбвано от циганите в Равнец. Чуха се различни предложения, сред които изграждането на логистично-транспортен център, индустриален парк, ВИП-летище и други. За момента съветниците единно взеха решение Община Бургас да започне нова процедура, с която да придобие собствеността на летището, за да може теренът там да бъде съживен.

„Проблемът със забраната може да се преодолее. Трбява да се намери точният инвеститор. Тази разруха трябва да се прекрати, да сложим сериозна охрана и да развием този терен“, каза зам. кметът Красимир Стойчев.