Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи като шанс за България проучванията за газ в Черно море. „Темата с провеждането им е много чувствителна, затова изключително строго следим да се спазват всички изисквания, произхождащи от екологичното законодателство“, каза министър Василева в предаването на БНТ “Денят започва с Георги Любенов”.

Още през 2011 година в законодателството, свързано издаване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), бяха въведени по-строги изисквания още на фаза проучвания.

„Всички трябва да бъдат спокойни, защото технологията, която ще се прилага, е най-съвременната и е щадяща околната среда. Взети са всички мерки по отношение на изисканите проучвания, които са проведени от 2012 до сега, разработени са всички координационни действия и планове за недопускане на каквото и да е замърсяване“, подчерта министър Василева.

МОСВ полага големи усилия за опазване чистотата на морските води. Близо 350 милиона лева са инвестирани чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" в изграждането на пречиствателни съоръжения по цялото Черноморие. Само през изминалата година бяха пуснати в експлоатация пречиствателни мощности в много от големите населени места по Черноморието.

За да не се повтори замърсяването от август миналата година в с.Лозенец, МОСВ е отпуснало 750 000 лева , с които се подпомага финансирането на проект за изграждането на задържателен резервоар. Съоръжението ще подпомага работата на съществуващата пречиствателна станция в случаите на пренатоварване като задържа част от отпадните води и ги преработва през нощните часове. Кметът на община Царево гарантира навременното изграждане на това съоръжение до новия летен сезон.