Созопол въвежда автоматизиран портал, чрез който туристите ще бъдат регистрирани online директно в полицията. Целта е хотелиерите да бъдат улеснени, а и да се гарантира сигурността на хората, дошли да прекарат ваканцията си в морския град. Порталът ще дава възможност на полицията бързо да открива при необходимост лицата със съмнителни досиета, ако се намират сред обикновените туристи.

Решението за въвеждането на новата система беше взето на последната сесия на Общинския съвет в Созопол като направи поправка в Наредбата за опазване на обществения ред.

„Оперативното подаване на информация в този регистър заменя ангажимента на обекта за водене на хартиен носител и за водене на отседналите в специална книга“, се казва в новия текст на наредбата.

Созопол е третата община в страната, която въвежда подобна система, до този момент такава съществува в София и Пловдив, стана ясно по време на сесията на Общинския съвет.

„Водещата задача ни е да осигурим спокойствието на хората, като се има предвид обстановката в международен план. Тази програма ще улесни хотелиерите. Много лесно става и за полицията да открие и да знае къде са хората с проблемно досие, ако има такива“, каза кметът на Созопол Панайот Рейзи.