Общинският съвет в Бургас прие новата транспортна схема, която дълго беше поводи за обществени обсъждания и спорове. Според решението на местния парламент цената на електронното билетче става 0,95 лева. Стойността му, както и броя на вендинг машините, които ще бъдат разположени в града, предизвикаха най-сериозен дебат в залата. Чуха се както комични, така и цинични изказвания. „Какво е това вендинг, може би идва от италиански...?! Английският ми е по-зле и от италианския“, каза съветникът от СЕК Георги Манев, подчертавайки сложните наименования в новата система. „Баба от село като дойде как ще намери приложението в мобилния си телефон“, попита той.

От БСП поискаха цената на билетчето да по-ниска с 20%.

„Имаме разходи 5 млн. лева за помощи на правоимащи. Цената от 95 ст. е изчислена от нашите консултанти. Цената на билета на ученик става 20 ст, на пенсионер – 30 ст. Те са ниски и не са необходими допълнителни средства от бюджета за да се финансира „Бургас бус“, мотивира предложението на администрацията за стойността на билетчето зам. кметът по финанси Красимир Стойчев.

„Не може философията да е насочване към закупуване само на карти. Не може и шофьорът да бъде блокиран като продава билетчета. Ще има много гратисчии. Не хихикайте, а слушайте“, каза съветникът от НФСБ Георги Дражев.

В крайна сметка стана ясно, че при проведените обществени обсъждания общинската администрация е взела под внимание много от предложенията на хората.

Новата транспортната схема е изградена по проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.