Сунгурларе описа 56 сгради като кметства, училища, здравни служби, пощи, гари, които са под постоянно наблюдение заради рисковете от тероризъм на международно ниво. Общинският съвет прие план за действие при евентуални терористични действия на територията на Сунгурларе. В него са включени всички административни сгради, където се събират хора, както и частни обекти – кафенета, магазини, ресторанти във всяко населено място. Общият брой на частните заведения е 110.

„Целта на плана е осигуряване на адекватна и постоянна защита на гражданите и територията на община Сунгурларе срещу терористична заплаха, координиране на действията на компетентните органи при повишени нива на заплаха от терористична дейност и при овладяване на последствията от терористични актове, въвеждане на нива на заплаха и степени на готовност /поверителни/ за единно разбиране на рисковете и за координирано изпълнение на допълнителни мерки за противодействие на тероризма.“, се казва в плана. В него се изброяват и възможните сценарии, по които биха могли терористите да атакуват.

Сред тях са задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с масово пребиваване на хора, използване на огнестрелно оръжие в места, сгради и съоръжения с масово пребиваване на хора с цел убийство на хора, вземане на заложници в сгради, въздухоплавателно или друго превозно средстов, използване на оръжие за масово унищожение.

В Общината вече има сформиран временен оперативен щаб по темата, чийто председател е кметът Васил Панделеев.