Държавата прехвърли правото на собственост върху Пристанището на Община Приморско с решение на Министерски съвет. Това е резултат от дълга битка, която водеше кметът Димитър Германов и която се увенча с успех.

„Прехвърля безвъзмездно на община Приморско правото на собственост върху имота – частна държавна собственост, намиращ се в област Бургас, община Приморско, град Приморско, ул. „Морска", представляваща поземлен имот площ 2228 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за пристанище, заедно с изградените в него хидротехнически пристанищни съоръжения, представляващи защитен вълнолом, естакада и кей за рибарски лодки, подробно описан в Акт за частна държавна собственост, при спазване на Закона за културното наследство, ако се засягат недвижими културни ценности или техните охранителни зони“, се казва в решението на Министерски съвет.

Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков трябва да сключи с кмета Димитър Германов договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост и да организира предаването и приемането на имота, както и да го отпише от актовите книги за държавна собственост.

Идеята Община Приморско да стане собственик на Пристанището беше един от приоритетите на кмета Германов и по време на неговата предизборна кампания за втори мандат. Тогава пред жителите на Приморско кметът на Бургас му връчи решение на МС, с което се даваше старт на процедурата. Целта е пристанището да се превърне в красива марина, която да се превърне в новата перла на Южното Черноморие.