Във връзка с предстоящия летен сезон и с цел превенция на заразните заболявания, от РЗИ – Бургас информират за потенциалните рискове от т.нар. легионерска болест (ЛБ) и начините за справяне с нея. Специалистите предупредиха за ЛБ още през зимата, но необходимостта от информация се засилва при подготовката на сезонните места за настаняване.

Легионерската болест (ЛБ) представлява сериозна инфекция на белите дробове, предизвиквана от бактерии от род Legionella. Появява се там, където има застояла вода, както и от климатичните инсталации.

Потенциално рискови места, създаващи условия за размножаване и разпространение на легионерската болест, са: баните в хотелските стаи, особено в тръбите и крайните точки-маркучи и глави на душове, батерии, люспи от ръжда и котлен камък и други; сауни и турски бани, тангенторни вани,тонизиращи капсули, резервоари за студена и топла вода, топлата вода с температура между 20 и 45 градуса; охладители на въздуха, независимо от местоположението им – на покрив, навес, тенти, по фасадата на сградата или на земята; декоративни фонтани, шадравани, водопади и други; инхалатори и друга апаратура в рехабилитационни, козметични и СПА центрове; „шприц” апарати в стоматологични заведения.

Регионалната здравна инспекция препоръчва следните превантивни действия за намаляване риска от легионерската болест в местата за настаняване:

Да бъде определено лице, обучено в спецификата на проблема;

Температурата на циркулиращата топла вода да се поддържа непрекъснато между 50-60 градуса.Температурата на студената циркулираща вода да се поддържа постоянно под 25 градуса;

Минимум един път седмично да се развъртат кранчетата на мивките и душовете в баните и да се оставят отворени няколко минути, така че да се осигури проточване на водата;

Да се провежда ежемесечна инспекция на водните съоръжения и да се поддържат душовите глави и батерии чисти;

Веднъж или два пъти годишно да се извършва сезонна профилактика на водоснабдителната система и климатичната инсталация в хотелите;

Басейните периодично да се почистват, включително и филтрите;

Да се правят измервания на активен хлор във водата на басейните веднъж дневно и при нужда да се добавят хлорни препарати, така че нивото на активния хлор да е 0.5 – 1.0 мг/л.