Държавна агенция ще одобрява всички нови обществени поръчки в областта на електронното управление, така че да не се изразходват средства по два пъти за дублирани или нецелесъобразни проекти. Това съобщи народният представител от ГЕРБ Иван Вълков, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Създаването й е заложено в Закона за електронното управление. Агенцията „Електронно управление” ще координира всички е - проекти на отделните администрации, ще поддържа държавната инфраструктура, информационни центрове и комуникационни мрежи.

„Трябва да бъде създадено и предприятие "Единен системен оператор", което да разработва държавни електронни услуги и да управлява проекти, които засягат множество администрации”, посочи народният представител. И допълни: „Част от мотивите за промените са, че през последните 15 г. отделните администрации провеждат некоординирани политики. Градят собствен капацитет и инфраструктура, обслужващи предимно вътрешните им нужди. Това налага въвеждането на електронно управление в единна структура. По този начин ще се заложат ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление и ще оптимизира съществуващите процеси в администрацията”, казва Иван Вълков.

С промените се регламентира правото на достъп на лицата до историята на обмена на документи и данни, а това ще гарантира прозрачност.

Предстои законът да бъде гласуван и в пленарна зала.