Окръжните прокуратури в Бургас, Ямбол и Сливен започват проверки, касаещи законосъобразността на местните общински наредби, с които се въвежда изискване за регламент при извършване на ремонт на уличните и тротоарни настилки, съобщават от там.

На основание чл.145, ал.1,т.1 от Закона за съдебната власт, цитираните окръжни прокуратури са възложили на кметовете на общините Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен, Сунгурларе, Средец, Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол, Несебър, Поморие, Ямбол, Тунджа, Болярово, Стралджа, Елхово и Тополовград, актуалните наредби, които регламентират реда и условията за издаване на разрешения за разкопаване/ прокопаване на улични тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства (при наличие на такива).

Проверката ще касае всички случаи, по които е направено такова искане. Ще се сочи таксата, която е заплатена, както и законовото основание, на което е издадено разрешителното.

Прокуратурите изискват да бъдат изпратени и заверени копия на всички издадени разрешения за прокопаване или монтажни работи.

След като документите постъпят в Прокуратурата ще бъде направен анализ за наличие на нарушения.